O działalności ekologicznej w II LO

1Początkiem działalności proekologicznej w II LO było utworzenie w 1992 roku koła ekologicznego. Powstało ono z inspiracji młodzieży i nauczycieli sprzątających Lasek Bytkowski podczas obchodów Dnia Ziemi. Wiosną tego roku młodzież wystąpiła też z ideą wielodniowych wyjazdów – warsztatów ekologicznych w parkach narodowych. Pierwsze trzy wyjazdy miały miejsce w roku 1993, 1994 i 1995 do największego i najmłodszego wtedy parku narodowego w Polsce, położonego w dolinie Biebrzy. Opiekunami grupy byli Adam Balon – nauczyciel II LO oraz dwaj naukowcy – biolodzy: Jerzy i Barbara Lis. Wspólne obserwacje obozowiczów fauny Parku zostały wykorzystane w publikacji, wydanej w 1995 roku na łamach kwartalnika Wiadomości Entomologiczne pt. „Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) środkowego basenu Doliny Biebrzy”. Po Biebrzańskim był Tatrzański, Roztoczański, Gorczański, Pieniński, Kampinoski, Białowieski …– w sumie 17 (!) na 23 istniejące polskie parki narodowe.2
II Liceum angażuje się w liczne projekty o charakterze środowiskowym. Jednym z nich był program Comeniusa, współpracy szkół z 8 państw europejskich „Zmiany klimatu – rozwiązaniem jesteś Ty”. Inny to program „Podróż do źródła” – ciekawa oferta skierowana przez młodzież II Liceum do dzieci siemianowickich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, której zadaniem było przedstawienie roli wody w życiu człowieka. Znakiem rozpoznawczym matejkowskiego kółka stało się poznawanie przyrody „na żywo”, w terenie. Rezerwaty Segiet, Ochojec, Las Murckowski, Michałowiec, Pazurek, Kalina Lisiniec, śląskie, w tym siemianowickie użytki ekologiczne, Żabie Doły, gliwicka Palmiarnia, zabrzański, mikołowski i krakowski ogród botaniczny to mały fragment książki adresowej sobotnich wypadów ekologów z II LO. Młodzież angażuje się w liczne projekty ogólnopolskie i regionalne: Program Bocian, recykling aluminium i plastikowych zakrętek, monitoring siemianowickiej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich siemianowickich gatunków chomika 3europejskiego i czosnku niedźwiedziego. Kontynuacją tej propozycji stał się projekt ”Sprzątam, zbieram, segreguję – wodę, ziemię mą szanuję”, którego adresatem stały się dzieci z siemianowickich przedszkoli i szkół podstawowych. Działanie i przebojowość ekologów z Matei dostrzegła też Telewizja Katowice, która zaprosiła młodzież do nagrania 8 programów z cyklu „Bliżej Natury”.

W ślad za tak szeroką działalnością przyszły liczne sukcesy w konkursach ekologicznych.

Do najważniejszych należą:
3 pierwsze nagrody w konkursach Tygodnia Ziemi w Zabrzu (2001, 2005, 2010).
2 pierwsze i 2 trzecie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.
najlepszy wynik w Polsce, w akcji Gazety Wyborczej ”BioBlitz – nalot na przyrodę”.
2 nagrody II stopnia w młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu (2008, 2009).
2 nagrody EKOAKTYWNI Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2008, 2010).

W roku szkolnym 2011/2012 społeczność „zielonej szkoły” miała okazję do świętowania 2 ogromnych sukcesów. W konkursie Fundacji Ekologicznej „Silesia” na najlepiej prowadzoną działalność ekologiczną w województwie śląskim II LO zajęło bezapelacyjnie I miejsce, a w najbardziej prestiżowym polskim współzawodnictwie – Narodowym Konkursie Ekologicznym odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Mateja w 2012 roku uzyskała certyfikat „Przyjaźni Środowisku” jako jedyne liceum w Polsce! Sukces ten Mateja powtórzyła w następnym roku!

5
Zadania w zakresie ekologii

KIERUNEK: TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU UCZNIÓW O ZAINTERESOWANIACH PROEKOLOGICZNYCH

– umożliwienie realizacji zainteresowań uczniów dotyczących ekologii i ochrony środowiska poprzez poznawanie elementów środowiska w skali lokalnej, regionalnej i kraju.

– stworzenie systemu działań, który zainteresowanym uczniom umożliwi konkretne działania na rzecz środowiska jego pozytywnego przekształcania

 1. ZMIANY ORGANIZACYJNE:

  1. wprowadzenie kilkudniowych Warsztatów Ekologicznych jako obligatoryjnego elementu nauczania w klasach przyrodniczych.
  2. zaplanowanie środków na dokształcanie dla nauczycieli i zajęcia ze specjalistami.
 2. ZMIANY BAZOWE:4

  1. założenie przy szkole ogrodu z roślinami prawnie chronionymi (wersje hodowlane) oraz innymi roślinami rzadkimi, wskaźnikowymi itp.
  2. zakup pomocy dydaktycznych: lornetki i inny sprzęt do pracy w terenie, literatura, nośniki informacji (płyty CD, DVD).
 3. ZMIANY KADROWE:

  1. współpraca z specjalistami zakresu ekologii i sozologii.
  2. podnoszenie kwalifikacji przez już zatrudnionych nauczycieli.
 4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI:

  1. Wydział Ochrony Środowiska UM Siemianowice Śląskie.
  2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  4. Społeczności lokalne – np. dzielnicy Przełajka (jeden z możliwych kierunków działań proekologicznych dla uczniów naszej szkoły).
Skip to content