Przyrodnicy z 2bl w Krakowie

Głównym celem wycieczki przyrodników z 2bl do Krakowa było Muzeum Przyrodnicze PAN. Przegląd zgromadzonych tu okazów fauny był znakomitym treningiem przed zbliżającym się licealnym kursem zoologii. Szczególnie słynny nosorożec ze Staruni oraz bogata kolekcja bezkręgowców zainteresowały licealistów. Kraków to jednak głównie obiekty narodowego dziedzictwa kultury. Muzeum Narodowe z kolekcją malarstwa polskiego (Hołd Pruski, Kościuszko pod Racławicami!), Bazylika św. Franciszka z witrażem Boga Stwórcy, Okno Papieskie, Collegium Maius UJ to obiekty wyjątkowe. Przyrodnicy z 2bl doświadczyli genius loci wszystkich tych miejsc.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *