Monthly Archives: Styczeń 2016

Pola Przełajki zimą

Zimowy spacer, w męskim gronie, po polach Przełajki przyniósł wiele ciekawych obserwacji, Na świeżym śniegu widoczne były tropy zajęcy, bażantów, drobnych gryzoni. Nasionami roślin rosnących na miedzach żywiły się stadka drobnych ptaków wróblowatych. Cmentarz ofiar cholery wyglądał w białej szacie zupełnie inaczej niż w październiku, kiedy matejkowicze byli tu poprzednio. Największe atrakcje czekały zimowych eksploratorów na koniec wycieczki. Brynicka Terasa, kolejny rok, jest odwiedzana przez stado kormoranów. Ptaki te znajdują tu odpowiednie miejsce do wypoczynku i odpowiednią ilość pokarmu.